כרם היין הוא גידול משמעותי בכלכלה החקלאית של צפון הארץ. עיקר שטחי הכרם נטועים בגולן ובגליל, בהיקף כ- 20,000 דונם. המחקר החקלאי בתחום כרם היין עוסק בנושאים העיקריים בהם נדרשות תשובות למגדלים ולעוסקים בענף: * בהגנת הצומח - התמודדות עם ווירוס קיפול העלים, מחלת הצהבון,נזקי ציקדות, אקריות ועוד. * בנושאי ממשק – שנטוע, דילול אשכולות, דישון, חילון,משטרי השקיה ועוד. * בבחינת זנים חדשים עמידים למחלות. במחקר בתחום כרם היין במו"פ צפון עוסקים 3 חוקרים בעלי תואר שלישי, ולצדם טכנאים ותלמידי מחקר בתחומי הצומח השונים. המחקר העיקרי מתבצע בכרמים של מגדלים בגליל ובגולן, במעבדת האנטמולוגיה בחוות המטעים וביקב הניסויי במכללת תל חי. עבודת החוקרים מתבצעת בשיתוף פעולה הדוק עם מדריכי הגידול בשה"מ, עם חוקרים בתחום כרם היין בכל הארץ, וכמובן עם ציבור החקלאים-הכורמים. מתקיים גם קשר מחקרי הדוק עם ענף כרם המאכל, הכולל חיבור ועבודה משותפת עם כורמים באזורי גידול אחרים בארץ. מדי שנה מקיים תחום כרם היין במו"פ צפון כנס מקצועי, בו מוצגת ההתקדמות המחקרית בענף.

 

מערוץ היו-טיוב של מו"פ צפון כרם - מחלת קיפול עלים