כ-70% מגידולי הבננות בישראל נמצא באיזור פעילות מו"פ צפון. הפעילות המחקרית מתבצעת בשני איזורי גידול – עמק הירדן והגליל המערבי שלכל אחד מהם מאפייני גידול שונים. הנושאים העיקריים: א. פיתוח ממשקים להתמודדות עם מחלת פנמה. ב. פיתוח זנים מסחריים עמידים למחלת פנמה. ייעול השימוש במים. ג. אופטימיזציה של הדישון וההזנה-חקלאות מדייקת. ד. קידום זנים נמוכים, שיאפשרו ייעול בשימוש בכוח אדם. ה. פיתוח  גידול ממשק גידול חדש, שיאפשר את הארכת חיי המטע, וקיצור מחזור הגידולים בין מחזורי הבננה. ו. בחינת רשתות עם תכונות פיזיקליות ייחודיות, לצורך העלאת היבול, חסכון במים, ויצירת מיקרו-אקלים משופר לגידול הבננה.