סובטרופים

בתחום הסובטרופים מספר גידולים עיקריים – מנגו, ליצ'י, שסק ועוד. גידול המנגו באיזור- כ- 90% מהיקף הענף בישראל. המחקרים יתמקדו השנה בעיקר במנגו ומעט בליצ'י. המנגו התבסס כגידול מרכזי באיזור סובב כנרת המהווה מרכיב חשוב בפרנסת המגדלים באיזור זה. המחקרים עיקריים: שיפור איכות הפרי במנגו: צבע, גודל מיטבי ואחר קטיף. • השבחת זני מנגו ופיתוח חלקות מודל • אינטרודוקציה של זנים וכנות חדשים • פיתוח כנות מננסות ופוריות • הגנה מפני נזקי שרב וקרה • התמודדות עם מזיקים בפרי המנגו תוך שמירה על ממשק הדברה משולבת • הגדלת יבול הפרי הגדול במנגו וייצובו על 6 ט'/ד' בזן קיט, 4 ט'/ד' בשלי ו-4 ט'/ד' מאיה. • התמודדות עם מחלת עוות תפרחות במנגו. • ייעול השימוש במים •מים גאומתרים להקדמת הבשלה (ליצ'י, אננס, משמש ושסק)* שיפור פוריות ליצ'י ע"י איתור מפרה מצטיין לכל זן* בחינת זני ליצ'י חדשים