פעילות המו"פ

 

חזון וייעוד מו"פ צפון  

להוות הגורם המחקרי והמקצועי המרכזי בחקלאות הצפון ולתת מענה לכלל הצרכים המקצועיים לחקלאות הצפון ולפיתוח כלים חדשים- לגיוון החקלאות ויעדי השיווק. 

תפקידי המו"פ

 • להוביל מחקר ופיתוח יישומי, בחדשנות, בהטמעת ידע ובחיזוק הכלים לפיתוח איזורי ובניית תשתית חקלאית למתיישבים
 • להגדיר את יעדי המחקר בשיתוף מגדלים,משווקים ומדריכים
 • להכין את תכניות העבודה ולבצען
 • לעסוק בהטמעה ויישום הידע (בשיתוף ההדרכה) באמצעות: חלקות מודל, ליווי מגדלים בישום, כנסים, סיורים, אתר אינטרנט ועוד.

 

מטרות על (יעדים כלליים מקצועיים)

 • פיתוח כלים להתמודדות עבור ענפי חקלאות צומח מאוימים.
 • פיתוח וחיזוק ענפי החקלאות בעלי פוטנציאל שיווקי (בעיקר ביצוא)
 • פיתוח והטמעת כלים מתקדמים לייעול השימוש בתשומות : כ"א, מים (חקלאות מדייקת)
 • הגדלת מגוון הגידולים- מינים וזנים והתאמת לשווקים (יצוא ושו"מ ייחודי)
 • פיתוח פתרונות חקלאיים או מוצרים ייחודיים כתוצרי חקלאות תוך שת"פ עם חברות עסקיות.
 • פיתוח טכנולוגיות כשת"פ מול ויחד עם חקלאים בעלי עניין 
 • פיתוח חקלאות ידידותית לסביבה