כ-60% מגידול האבוקדו בישראל נמצא באיזור פעילות מו"פ צפון.

במרחב הפעילות של מו"פ צפון 3 אזורי גידול: גליל מערבי בו האבוקדו תופס מקור פרנסה חשוב זן ביותר ומתבסס על הזן "האס", עמק הירדן וגליל עליון – בהם הזן פינקרטון מהווה מרכיב מרכזי בסל הזנים.

הנושאים העיקריים בהם עוסק התחום:

א. התמודדות עם נזקי אקלים קיצוני בזני אבוקדו שונים

ב. פיתוח כנות וזנים עמידים לקרה וברור מנגנון העמידות

ג. השבחת זנים – לפיתוח זנים איכותיים לכל אורך השנה שיתאימו למירב איזורי הגידול

ד. שימוש במעכבי צימוח והורמונים צמחיים להעלאת הפוריות בזני אבוקדו שונים 

ה. פוריות יציבה וממשק גידול בעיקר בזן האס.

ו.שיפור האבקה באבוקדו ע"י דבורי בומבוס

ז. פיזור מפרה אטינגר בתוך האס

 

מערוץ היו-טיוב של מו"פ צפון האבקה באבוקדו