מפת פריסת פעילות

אזור פעילות המו

מו"פ צפון משמש כיחידת המו"פ של היצור החקלאי באזור הצפון - תוצר איחוד של יחידות מו"פ מקומיות בצפון. מתווה, מרכז ומבצע את המחקר והפתוח החקלאי הישומי בצפון הארץ.
מו"פ צפון הוא המו"פ האזורי הפריפריאלי הגדול ביותר, היקפו ומס' החוקרים המועסקים בו מאפשרים גמישות תפעולית ומתן מענה איכותי לצרכי איזור הצפון כולו .
אזורי הפעילות: המו"פ פועל בכל מרחב מחוז גליל גולן של משרד החקלאות ובנוסף קיבל אחריות גם על איזור עמק הירדן (וחלק מבית שאן) – סה"כ 12 מועצות איזוריות ומקומיות חקלאיות בהיקף יצור חקלאי טרי של למעלה מ- 6 מליארד ₪ לשנה. איזור זה מאופין במגוון רחב מאוד של תתי איזור טופואקלימיים (גידולים בגובה 1100 מ' מעפנה"י וגידולים בגובה -250 מ' מתחת לפנה"י) וקרקעיים וכן הבדלים גדולים באיכויות המים וזמינותם, מגוון עצום זה מחייב עבודה ויכולת מתן מענה למספר רב של גידולים חקלאיים וקידום ענפים נוספים מותאמי שוק, פתוחם והרחבתם תוך יכולת התמודדות ויצירת יתרון תחרותי בשווקים.
הכוונת הפעילות נגזרת מתוך ראית צרכי השוק והערכת מצב ביחס למגמות הצפויות בחקלאות, כאשר אנו מתמודדים עם מגוון דרישות בעיקר בתחום של תוצרת ידידותית ויעול השמוש במים שפירים. כמו כן אנו נדרשים לשמור ולפתח חקלאות בת קיימא (גידול בממשק ידידותי) באיזור בו מתקיימים בצוותא חקלאות אינטנסיבית, שטחים פתוחים, תיירות, מקורות מים ואוכלוסיה כפרית.
המו"פ פועל ב- 10 תחנות ו/או יחידות מחקר הפזורות ברחבי הצפון וכ"א מהם מתאפיין בטופו אקלים ותנאי גידול יחודיים. יחד עם זאת כ- 70% מהפעילות מתבצעת בשטחי המגדלים.