מטעי הפירות הנשירים הם מענפי הצומח הראשיים בצפון הארץ. לפי כך, תחום המחקר בענפי הנשירים הינו המוביל בתחומי העיסוק במו"פ צפון. הוא כולל גידולים רבים – תפוח, אגס, פירות גלעיניים (משמש, אפרסק, נקטרינה, שזיף, דובדבן), קיווי, רימון, שקד, אפרסמון. תחומי המחקר הראשיים בתחום הנשירים הם: 1. אקלום זנים וכנות חדשים שהובאו מחו"ל והכנסתם לגידול מסחרי. מדובר בתהליך רב-שנתי ארוך ורב-שלבים, הדורש התמחות מיוחדת. 2. הפיזיולוגיה של העץ וממשק הטיפול להשאת היבולים ואיכות הפרי- גיזום ועיצוב, האבקה, דילול, השקיה, דישון, כיסוי רשת, שנטוע וכו'. 3. הגנת הצומח – דגש עיקרי על הפחתת השימוש בחומרי הדברה במטעים, ואימוץ גישה משולבת להתמודדות עם מגוון רחב של מזיקים ומחלות בגידולים השונים. במחקר בתחום הנשירים במו"פ צפון עוסקים 7 חוקרים בעלי תואר שלישי ומעלה, ולצדם טכנאים ותלמידי מחקר בתחומי הצומח השונים. המחקר העיקרי מתבצע בחוות הניסיונות בצפון – חוות מתתיהו במרום הגליל, חוות המטעים בעמק החולה, חוות פיכמן בצפון הגולן וחוות אבני איתן בדרום הגולן. בנוסף – מתבצעים מחקרים וניסיונות רבים בחלקות ובמטעים של המגדלים. עבודת החוקרים מתבצעת בשיתוף פעולה הדוק עם מדריכי הגידול בשה"מ, עם חוקרים בתחום המטעים בכל הארץ, וכמובן עם ציבור החקלאים-הנוטעים. מדי שנה מקיים תחום הנשירים במו"פ צפון כנסים מקצועיים, בהם מוצגת ההתקדמות המחקרית בענף. בעקבות סגירת "שולחנות המגדלים" במועצת הצמחים בחלק ממיני הנשירים (אגס, גלעיניים,רימון), פוחתת הפעילות המחקרית של מו"פ צפון במינים אלה.

התכנית העיקרית המופעלת בתחום הנשירים במו"פ צפון היא בתפוח, ומטרתה להתאים את הענף להתמודדות עם איום היבוא. בין השאר, מטפלת התכנית בהכנסת עיצוב חדש למטעים קיימים ובנטיעות חדשות, בשיפור השתלנות בהכנסת מיכון לעבודות המטע (בעיקר קטיף) ובתכנית השבחה ישראלית לזני תפוח שיותאמו לאקלים בארץ.

מערוץ היו-טיוב של מו"פ צפון חוות מטעים בקיבוץ ברעם תא לחץ בגידולי מטע האבקה דבורת בומבוס ודבורת דבש מחלת פסילת האגס המרכז להדברה ידידותית פרוייקט מי שמיר במו"פ צפון