ההדרים מרוכזים ב- 3 איזורי גידול – עיקרם בעמק החולה ובנוסף בדרום הגולן ובגליל מערבי. לאיזור יתרונות יחסיים בעיקר בגידול אשכולית אדומה אך ריווחיותה ירדה מאוד בשנים האחרונות וחלו תהליכים של צימצום היקף הפרדסים. במקביל ניטעים זני קלפים איכותיים בעיקר למחצית השניה של העונה. במחקר עוסקים בעיקר בכנסת זנים חדשים של קלפים וכן בייעול שימוש במים ובשיפור ממשק הגידול.