שאול גרף

טלפון
050-6300052
דואר אלקטרוני
תחום/מנהל אחראי
ירקות וגד"ש
תפקיד
חוקר
ירקות וגד"ש