פיתוח טכנולוגיות לשיפור האיכות והארכת משך האחסון של רימון "וונדרפול"