דר' מרים זלברשטיין

טלפון
050-2005166
דואר אלקטרוני
תחום/מנהל אחראי
הגנת הצומח
תפקיד
חוקרת
הגנת הצומח