דר' מרי דפני ילין

טלפון
972-52-7388646
דואר אלקטרוני
תחום/מנהל אחראי
פיטופתולוגיה
תפקיד
חוקרת
הגנה"צ/ פיטופתלוגיה

Research topics: 1. White root rot (Rosellinia necatrix) in Deciduous trees a. Looking for alternative crops in infected orchards. b. Chemical control c. Biological Diversity study d. Suppression of R. necatrix Using Mulch Compost and Partial Rootzone Drying (PRD) 2.Control of White root mold (Sclerotium rolfsii) in Peanuts and Tomato. 3. Management of fire blight (caused by Erwinia amylovora) in the apples and pears. 4. Monitor and Control of Plasmopara viticola in the vineyards Research place:MIGAL Kiryat-Shmona