פרחים - יעדים

יעדים רב- שנתיים תחום פרחים

1. אדמונית-פיתוח יכולת הקדמת הפריחה בגידול בקרקע ובשיטות השינוע השונות.

2. שושן- פיתוח ענף הבצלים לריבוי 

3. בחינת גידול גיאופיטים למיצוי חומרי מרפא

4. ליווי משקי מודל בגידולים הנבחרים במסגרת פרויקט הרחבת הנחלות ברמה"ג

5. הגדלת מספר מגדלי הפרחים בצפון.