מופ צפון - מופ צפון https://www.mop-zafon.org.il/he he הכירו את מו"פ צפון https://www.mop-zafon.org.il/he/node/3213 <span>הכירו את מו&quot;פ צפון</span> <span><span lang="" about="/he/user/100" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">erika@e-kugel.com</span></span> <span>ה', 01/13/2022 - 10:17</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>אתם מוזמנים לצפות בסרטון ההיכרות שלנו ביוטיוב</p> <div class="hidden-video"> </div> <div class="hidden-video"><iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/t2sHuatT8as" title="YouTube video player" width="560"></iframe></div> </div> <div class="field field--name-field-news-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/2022-01/video-maop.jpg" width="500" height="269" alt="" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> Thu, 13 Jan 2022 08:17:43 +0000 erika@e-kugel.com 3213 at https://www.mop-zafon.org.il הרצאות מקצועיות https://www.mop-zafon.org.il/he/node/2975 <span>הרצאות מקצועיות </span> <span><span lang="" about="/he/user/83" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">ortal</span></span> <span>ב', 12/21/2020 - 08:37</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h1> </h1> <p><strong><a href="https://drive.google.com/file/d/1jjO4t4lJJ66D_H7JcxOj7j1RCxw_2H8C/view">הרצאה של מרסל ואנס - גידול תפוח באוסטרליה</a></strong></p> <p><strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=GQH_CiJX2Xw&amp;list=PLwvADeB1gIHAUGCj03pV15JjRP3LUve0v">ניהול ממשקי קרינה בחקלאות - Sunnyside APV summit 2022</a></strong></p> <p> </p> <p><strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=Abhu_dG1_Vw&amp;t=2s">קינואה כגידול חדש- דר' ליאור רובינוביץ'</a></strong></p> <p> </p> <p><strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=UdXFY6wxG7k">דוח פעילות מחקרית 2021- דר' עומר קראין</a></strong></p> <p> </p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=r2arGehSc7E&amp;t=1736s"><strong>יום עיון קינואה כגידול מספוא</strong></a></p> <p> </p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=XvQgLEE7Pu0&amp;t=2s"><strong>פרופ' רפי שטרן - גידולים במים גיאומתריים להקדמת הבשלת הפרי</strong></a></p> <p> </p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=F_xS8B0eXRI&amp;t=89s"><strong>דר' ליאור רובינוביץ' ודר' אביב אשר- קינואה צעירה</strong></a></p> <p> </p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=I5sqzLs3C0M"><strong>דר' אמבר היל - זבוב הים התיכון בחינת "נקודות חמות"</strong></a></p> <p> </p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=EM7w8-VAclk&amp;t=4s"><strong>עיצוב תפוח בדרום אפריקה ע"י אנטון מולר</strong> </a></p> <p> </p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=KqfsXDl6D54&amp;list=PLwvADeB1gIHCWWvBTiwsdKGJ-sPZeI5WO&amp;index=22"><strong>מחלת צהבון בגלעיניים ע"י דר' רקפת שרון </strong></a></p> <p> </p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=SYJr3_H3I_0&amp;list=PLwvADeB1gIHCWWvBTiwsdKGJ-sPZeI5WO&amp;index=25"><strong>שתלנות חדשה בתפוח ע"י שמעון אנטמן </strong></a></p> <p> </p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=aTy-EP-TR04&amp;list=PLwvADeB1gIHCWWvBTiwsdKGJ-sPZeI5WO&amp;index=13"><strong>התמודדות איזורית הוליסטית במזיקי נשירים ע"י דר' מרים זילברשטיין </strong></a></p> <p> </p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=Z_HjRFUovDI&amp;list=PLwvADeB1gIHCWWvBTiwsdKGJ-sPZeI5WO&amp;index=12"><strong>מחלות קרקע בגידולי שדה ע"י דר' מרי דפני ילין</strong></a></p> <p> </p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=AQLyUYpKKjo&amp;list=PLwvADeB1gIHCWWvBTiwsdKGJ-sPZeI5WO&amp;index=11"><strong>אדמונית- בקרת טמפ' בגידול בקרקע- מנשה כהן </strong></a></p> <p> </p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=6VCjhPUEHOQ&amp;list=PLwvADeB1gIHCWWvBTiwsdKGJ-sPZeI5WO&amp;index=18"><strong>קבלת צבע בקריפס פינק ע"י דר' עומר קראין </strong></a></p> <p> </p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=0kQXO250mWM&amp;list=PLwvADeB1gIHCWWvBTiwsdKGJ-sPZeI5WO&amp;index=14"><strong>מחלת עייפות הקרקע ע"י דר' נבות גלפז</strong></a></p> <p> </p> <p><strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=qelM99mO7IY&amp;list=PLwvADeB1gIHCWWvBTiwsdKGJ-sPZeI5WO&amp;index=1">תכנית אינטרודוקציה בגלעיניים ע"י גלית רדל</a> </strong></p> <p> </p> <p dir="RTL"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=XONXQEGeHUg&amp;list=PLwvADeB1gIHCWWvBTiwsdKGJ-sPZeI5WO&amp;index=8"><strong>התמודדות עם אירועי קיצון אקלימיים באבוקדו ע"י דר' ליאור רובינוביץ'</strong></a></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=y83nSZ6PJiM&amp;list=PLwvADeB1gIHCWWvBTiwsdKGJ-sPZeI5WO&amp;index=17"><strong>השקיה מאוחרת בכרם יין ע"י דר' עומר קראין </strong></a></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=rWTr_prrvD0&amp;list=PLwvADeB1gIHCWWvBTiwsdKGJ-sPZeI5WO&amp;index=3"><strong>דילול תפוח ע"י דר' עומר קראין </strong></a></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=JTqRTtMg-Ec&amp;list=PLwvADeB1gIHCWWvBTiwsdKGJ-sPZeI5WO&amp;index=4"><strong>הזנת בקר בקינואה ע"י דר' אביב אשר</strong></a></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=IsuKksw8_K4&amp;list=PLwvADeB1gIHCWWvBTiwsdKGJ-sPZeI5WO&amp;index=5"><strong>השפעת תאורה על בקר וצאן ע"י דר' אביב אשר</strong></a></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=rzeU4SOqOXU&amp;list=PLwvADeB1gIHCWWvBTiwsdKGJ-sPZeI5WO&amp;index=6"><strong>אנרסיה בגלעיניים ע"י כרמית סופר ארד</strong></a></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=eS5qIf7R0kM&amp;list=PLwvADeB1gIHCWWvBTiwsdKGJ-sPZeI5WO&amp;index=7"><strong>פסילת האגס ע"י כרמית סופר ארד</strong></a></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=AgKBQCgIqhk&amp;list=PLwvADeB1gIHCWWvBTiwsdKGJ-sPZeI5WO&amp;index=9"><strong>קינואה כגידול שדה חדש ע"י דר' ליאור רובינוביץ'</strong></a></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=oXtizDnbZBA&amp;list=PLwvADeB1gIHCWWvBTiwsdKGJ-sPZeI5WO&amp;index=21"><strong>שיפור האבקה באבוקדו ע"י פרופ' רפי שטרן</strong></a></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=h5nfvcPiHio&amp;list=PLwvADeB1gIHCWWvBTiwsdKGJ-sPZeI5WO&amp;index=23"><strong>התמודדות עם עש התפוח ע"י דר' רקפת שרון</strong></a></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=a_dEwdPuv88"><strong>פתיחה ועיצוב המטע הנוכחי והעתידי - דר' עומר קראין</strong></a></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=H6gli7_OPEc"><strong>הדברה איזורית ידידותית גליל גולן- דר' מרים זלברשטיין</strong></a></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=6_iP3WaMAPU"><strong>בחינת זני יין עמידים למחלות נוף - תמונת מצב- דר' מרי דפני ילין </strong></a></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=b8anmrmNLqA&amp;list=PLwvADeB1gIHBY1eaxEprYsfhXL08J1SP4&amp;index=23"><strong>וירוס קיפול העלים בקברנה סובוניון- דר' תרצה זהבי</strong></a></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"><strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=rgdxlBOKWoQ&amp;t=5s">כנסי החורף של מו"פ צפון 2021 - תפוח </a></strong></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"><strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=0KS4spRbheA&amp;t=21s">כנסי החורף של מו"פ צפון 2020/1 אבוקדו ובננות</a></strong></p> </div> <div class="field field--name-field-news-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/2021-01/img10.jpg" width="500" height="274" alt="" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> Mon, 21 Dec 2020 06:37:17 +0000 ortal 2975 at https://www.mop-zafon.org.il סיורים מודרכים https://www.mop-zafon.org.il/he/node/2867 <span>סיורים מודרכים</span> <span><span lang="" about="/he/user/83" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">ortal</span></span> <span>ה', 01/30/2020 - 16:24</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>לכל המעוניין</p> <p>סיורים מודרכים מעשירים ומרתקים באתרי מו"פ צפון</p> <p>לקבוצות ולפרטיים</p> <p>ניתן לפנות לשלומי כפיר בנייד: 050-5328009</p> </div> <div class="field field--name-field-news-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/2022-04/%D7%9C%D7%99%D7%A6%27%D7%99%202.jpg" width="500" height="243" alt="" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> Thu, 30 Jan 2020 14:24:25 +0000 ortal 2867 at https://www.mop-zafon.org.il סיור מגדלי דובדבן - יום א 02/06/24 https://www.mop-zafon.org.il/he/node/3485 <span>סיור מגדלי דובדבן - יום א 02/06/24</span> <span><span lang="" about="/he/user/102" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" content="hadas.sh@migal.org.il">hadas.sh@migal…</span></span> <span>א', 05/26/2024 - 12:41</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>להרשמה: </p> <p><a href="https://forms.gle/gAF8KnMNbDTKEiaW6" title="הרשמה">https://forms.gle/gAF8KnMNbDTKEiaW6</a></p> <p> </p> </div> <div class="field field--name-field-news-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/2024-05/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%A9%D7%9C%20WhatsApp%E2%80%8F%202024-05-26%20%D7%91%D7%A9%D7%A2%D7%94%2012.08.48_405b0910.jpg" width="293" height="500" alt="" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> Sun, 26 May 2024 09:41:52 +0000 hadas.sh@migal.org.il 3485 at https://www.mop-zafon.org.il מודעת אבל - יוסי הלפרין ז"ל https://www.mop-zafon.org.il/he/node/3484 <span>מודעת אבל - יוסי הלפרין ז&quot;ל</span> <span><span lang="" about="/he/user/102" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" content="hadas.sh@migal.org.il">hadas.sh@migal…</span></span> <span>א', 04/07/2024 - 09:02</span> <div class="field field--name-field-news-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/2024-04/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%AA%20%D7%90%D7%91%D7%9C.png" width="500" height="301" alt="" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> Sun, 07 Apr 2024 06:02:51 +0000 hadas.sh@migal.org.il 3484 at https://www.mop-zafon.org.il כנס ענף השקד https://www.mop-zafon.org.il/he/node/3483 <span>כנס ענף השקד</span> <span><span lang="" about="/he/user/102" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" content="hadas.sh@migal.org.il">hadas.sh@migal…</span></span> <span>א', 03/17/2024 - 16:44</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>מוזמנים לכנס ענף השקד 2024</p> <p>בתאריך 26/03 בבית גבריאל החל מהשעה 09:00</p> <p>להרשמה: <a href="https://forms.gle/1CCdiyYzhuKvKaFo9">https://forms.gle/1CCdiyYzhuKvKaFo9</a></p> <p> </p> </div> <div class="field field--name-field-news-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/2024-03/%D7%9B%D7%A0%D7%A1%20%D7%A9%D7%A7%D7%93%20%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94.png" width="354" height="500" alt="" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> Sun, 17 Mar 2024 14:44:39 +0000 hadas.sh@migal.org.il 3483 at https://www.mop-zafon.org.il SunnySide APV Summit 2024 https://www.mop-zafon.org.il/he/node/3482 <span>SunnySide APV Summit 2024 </span> <span><span lang="" about="/he/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">kugel</span></span> <span>ד', 03/06/2024 - 09:14</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h3>ההרשמה פתוחה!</h3> <h2><br /><strong>SunnySide APV Summit 2024</strong></h2> <h5>אדמה לשמיים: גישה מקיפה לחקלאות בת קיימא</h5> <p>3 באפריל | אולם קימרון, מועצה אזורית עמק המעיינות</p> <h4><a href="https://apv-reg-2024.forms-wizard.biz/" target="_blank"><strong>הירשם כאן</strong></a><strong> </strong><br />  </h4> </div> <div class="field field--name-field-news-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/2024-03/STD_web_hero_Register%20Today.jpg" width="500" height="232" alt="" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> Wed, 06 Mar 2024 07:14:38 +0000 kugel 3482 at https://www.mop-zafon.org.il כנס ענף המנגו https://www.mop-zafon.org.il/he/node/3481 <span>כנס ענף המנגו </span> <span><span lang="" about="/he/user/102" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" content="hadas.sh@migal.org.il">hadas.sh@migal…</span></span> <span>ג', 02/20/2024 - 10:45</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>מוזמנים לכנס ענף המנגו - 26/02/2024 בבית גבריאל. </p> <p>רישום ללא עלות בקישור: </p> <p><a href="https://forms.gle/yJvk5tnt7yNYPcYDA">https://forms.gle/yJvk5tnt7yNYPcYDA</a></p> </div> <div class="field field--name-field-news-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/2024-02/%D7%9E%D7%A0%D7%92%D7%95%20%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%A6%D7%94%202024.png" width="354" height="500" alt="" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> Tue, 20 Feb 2024 08:45:40 +0000 hadas.sh@migal.org.il 3481 at https://www.mop-zafon.org.il כנס אבוקדו https://www.mop-zafon.org.il/he/node/3480 <span>כנס אבוקדו</span> <span><span lang="" about="/he/user/102" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" content="hadas.sh@migal.org.il">hadas.sh@migal…</span></span> <span>ג', 02/13/2024 - 11:27</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><strong>מוזמנים לכנס אבוקדו שיתקיים בתאריך ה - 20/02/2024 בבית גבריאל, צמח. </strong></p> <p>לפרטים נוספים ניתן לפנות לשלומי כפיר בטל: 5328009- 050 או במייל shlomik@migal.org.il</p> <p><strong>הרשמה ללא עלות בקישור: </strong></p> <p><a href="https://forms.gle/H9SPjsAovJsM7oiR7" title="הרשמה לכנס אבוקדו">https://forms.gle/H9SPjsAovJsM7oiR7</a></p> <p> </p> </div> <div class="field field--name-field-news-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/2024-02/%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%94%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA%20%D7%9C%D7%9B%D7%A0%D7%A1%20%D7%90%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%95%20-%20%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%9F%2020.2.2024_page-0001_0.jpg" width="354" height="500" alt="" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> Tue, 13 Feb 2024 09:27:50 +0000 hadas.sh@migal.org.il 3480 at https://www.mop-zafon.org.il כנס פרדסני הצפון 13/02/2024 https://www.mop-zafon.org.il/he/node/3479 <span>כנס פרדסני הצפון 13/02/2024</span> <span><span lang="" about="/he/user/102" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" content="hadas.sh@migal.org.il">hadas.sh@migal…</span></span> <span>ב', 02/05/2024 - 11:18</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h2><strong>כנס פרדסני הצפון יתקיים ביום שלישי, 13.02.24 החל מהשעה 08:00 בבית גבריאל.</strong> </h2> <p>אנא הרשמו ללא עלות: </p> <p><a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVfkIcV-TA5UDVHD3XBnBZTn-vOBY7k76icCIlcOHHEfJ_IA/viewform?usp=sf_link">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVfkIcV-TA5UDVHD3XBnBZTn-vOBY7k76icCIlcOHHEfJ_IA/viewform?usp=sf_link</a></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div> <div class="field field--name-field-news-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/2024-02/%D7%9B%D7%A0%D7%A1%20%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%A1%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%9F%20-%20%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94.png" width="351" height="500" alt="" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> Mon, 05 Feb 2024 09:18:50 +0000 hadas.sh@migal.org.il 3479 at https://www.mop-zafon.org.il