כרם היין הוא גידול משמעותי בכלכלה החקלאית של צפון הארץ.
עיקר שטחי הכרם נטועים בגולן ובגליל, בהיקף כ- 2000 הקטר.

המחקר החקלאי בתחום כרם היין עוסק בנושאים העיקריים בהם נדרשות תשובות למגדלים ולעוסקים בענף:
* בהגנת הצומח - התמודדות עם ווירוס קיפול העלים, מחלת הצהבון, וכן מחלות ומזיקים שונים.
* בנושאי ממשק – שנטוע, דילול אשכולות, דישון, הפחתת שימוש בחומרי הדברה.
* בהכנסת קלונים חדשים של זנים קיימים לגידול מסחרי.
במחקר בתחום כרם היין במו"פ צפון עוסקים 3 חוקרים בעלי תואר שלישי, ולצדם טכנאים ותלמידי מחקר בתחומי הצומח השונים.
המחקר העיקרי מתבצע בחוות הניסיונות בצפון – חוות מתתיהו במרום הגליל, חוות המטעים בעמק החולה, חוות פיכמן בצפון הגולן וחוות אבני איתן בדרום הגולן.
בנוסף – מתבצעים מחקרים וניסיונות רבים בחלקות ובכרמים של המגדלים.
עבודת החוקרים מתבצעת בשיתוף פעולה הדוק עם מדריכי הגידול בשה"מ, עם חוקרים בתחום כרם היין בכל הארץ, וכמובן עם ציבור החקלאים-הכורמים.
מתקיים גם קשר מחקרי הדוק עם ענף כרם המאכל, הכולל חיבור ועבודה משותפת עם כורמים באזורי גידול אחרים בארץ.
מדי שנה מקיים תחום כרם היין במו"פ צפון כנס מקצועי, בו מוצגת ההתקדמות המחקרית בענף.


מערוץ היו-טיוב של מו"פ צפון

כרם - מחלת קיפול עלים


מנהל התחום

טלפון

דוא"ל

שמעון זית

052-5791717

shimonz@migal.org.il