סיור מקצועי למגדלי אבוקדו

8:00 התכנסות וארוחת בוקר במטע כפר הנשיא