קורס השקייה מתקדמת

קורס השקיה מתקדמת

צמח ניסיונות  ימי רביעי, 8:30-15:00, 31 לינואר עד 7 למרץ 2018
ארגון והפקה: יפעת yopohen@gmail.com -

המחסור הקשה במים לחקלאות מחייב את החקלאי להשתמש בהם ביעילות מקסימלית. השימוש
בטכנולוגיות מתקדמות מאפשר ניצול יעיל ביותר של המים. בקורס נלמד איך להשתמש בטכנולוגיות
מתקדמות על מנת להפיק את המירב מכמות המים העומדת לרשותנו.

הקורס מיועד ל:
לאנשי השקיה, מנהלים ועובדים בענפי שדה: מטע, גד"ש.

נושאי הקורס:
- השקיה אפקטיבית מהי?
- שימוש בטכנולוגיות חישה מרחוק בהשקיה
- שיטות להכוונת דישון והשקיה
 -שימוש בחיישני צמח לייעול ההשקיה
- הדגמה בפועל של  שימוש ברחפן בהשקיה
- שקיה מדייקת
- ייעול השימוש במים
- שימור קרקע
- מדדים לבקרת השקיה ודישון
 -פיזיולוגיה של הצמח ויחסי המים
- רגישות גידולים להשקיה בקולחים ובמים מליחים
- שימוש בחישה מרחוק בחקלאות: החיישנים השונים והפלטפורמות שבשימוש
- מערכת השקיה תקינה – מהי?
- השקיה יעילה בהמטרה וטפטוף,
- השקיית הדרים, אבוקדו, תפוח ואגס

לפרטים נוספים והרשמה ניתן לפנות בדוא"ל למזכירת צמח ניסיונות  nisyonot@zemach.co.il

או בטלפון 04-6773200