תוכנית כנסים גד"ש גליל מערבי חורף 2017-18

תוכנית כנסים גד"ש גליל מערבי

חורף 2017-18
הכנסים יתקיימו בשעות 9:00-12:00

תאריך

נושא הכנס

נושאים להרצאות

מקום

ארגון

20/12/17 יום ד'

מטאורולוגיה

חיטה

סחורות

תחזית חורף 8102 מרק פרל זניח חיטה – יינון שחם, דוד נוה, דודי בירן חיטה מול תירס ברפת החלב, שימור קרקע ניקולאי נזימוב יונתן אברהם, משק המים בגליל המערבי אהוד קיאטי

מילואות

אזורי

 

10/1/18

יום ד'

 

מספוא

דודי עם

הרפתנים

מספוא – עבודות בתירס וחיטה לתחמיץ, ספלריה, בועז, דודי, יואב גולן – עבודות בנושאי אחוז הגרעינים, מיכל קראוס מנכלית מועצת היחלב, אביתן דותן מגדלי בקר, כנס משותף עם הרפתנים

מילואות

אזורי

 

29/1/18

יום ב'

 

פלחה קייץ

אגוזי אדמה

חימצה, חמניות ואבטיח לפיצוח –סיכום עונה, מחקרים ושיווק, אגוזי אדמה פיני, און רבינוביץ, רן חובב.

מילואות

אזורי

 

19/2/18

יום ב'

 

 

כותנה

ירקות

 

סיכום עונה מקומי וארצי, מקרופומינה, זחל ורוד אברום, אורן ברנע -ממצב בענף, עדכונים בנושאי ירקות לתעשייה.

מילואות

אזורי

 

1/3/18

יום ה'

 

יום צוות

סיור  4X4גיבוש יומי

מילואות

אזורי

 

                             ,בברכה
מדרכי הגידול, התארגנות גד"ש