כנסי תחום נשירים חורף 2017-18

 

 

כנסי ענפי הנשירים לחורף 2018/2017 בראש פינה

למגדלים, חברי שולחנות בענפי הנשירים, הנהלת מועצת הצמחים, צוותי מחקר, מדריכים ומערכות התמך לענפי הנשירים.

 

כנס ראשון 17/12/26 -לנושאי גלעיניים לזכרם של חנה ואבשלום שוורץ ז"ל

08:40 - 08:30 - דבר המשפחה - בני משפחת שוורץ

08:40 - 09:00 - עיצוב חדש בגלעיניים, עדכונים מתכנית האקלום - שמעון אנטמן

09:00 - 09:20 - בחינת עיצובים וזנים בשזיף - שמעון אנטמן

09:20 - 09:50 - דילול מכני בגלעיניים – סיכום עונה ראשונה - ענת זיסוביץ

09:50 - 10:30 - ענף השקד – תמונת מצב - ראובן בירגר

הפסקה 10:30 - 11:00

11:00 - 11:30 - חיפוי צמחי במטע הנשיר – מה ידוע, מה הם האתגרים - גיל אשל

11:30 - 12:00 - משק המים באגן ההיקוות של הכינרת - דורון מרקל, רשות המים

12:00 - 12:30 - זבוב הפירות – ניסויי יעילות מתקנים - מרים זילברשטיין

12:30 - 13:00 - זבוב החייל השחור והסניטציה של זבוב הפירות - ליאורה שאלתיאל

 

כנס שני – 18/1/9 - לנושאי תפוח ואגס

08:30 - 08:50 - איום היבוא על ענף התפוח - (יסוכם בהמשך)

08:50 - 09:30 - היערכות ענף התפוח לאתגרי העתיד - עמוס נאור

09:30 - 10:00 - עיצוב חדש בנשירים \ מיקוד באקלום של זני תפוח ואגס - שרוליק דורון

10:00 - 10:30- ניסוי חומרים להדברת עש התפוח - דור רחמני

מערכת לחיזוי אירועי הדבקה בגרב - דור רחמני

הפסקה 10:30 - 11:00

11:00 - 11:30 - תחליף אפשרי לטבילה לפני אחסון באגס - דני גמרסני

11:30 - 12:00 - הפחתת נזקי חירכון ע"י עיצוב מרסן צימוח באגס - מרי דפני-ילין

12:00 - 12:30 - איתור גנים לדילול חנטים בתפוח - אלון סמך

12:30 - 13:00 - השפעת רשתות צל על משטר ההשקיה - גל ספיר

 

כנס שלישי 18/1/30 לנושאי קיווי

08:30 - 09:00 - מגמות בענף הקיווי בעולם - (טרם סוכם)

09:00 - 09:30 - התעוררות בקיווי – סיכום ביניים באיתור תחליפי שוברי תרדמה - עומר קריין

09:30 - 10:00 - התעוררות בקיווי - יעל גרינבלט

10:00 - 10:30 - תרומת דבורי דבש ודבורי בומבוס בהאבקת הקיווי - גל ספיר

הפסקה 10:30 - 11:00

11:00 - 11:30 - החיגור - תרומתו לגודל פרי ולצבירת חומר יבש - יעל גרינבלט

11:30 - 12:00 - בדיקות עלים בקיווי – מה הן אומרות לנו? מעט תובנות חדשות - מוטי פרס

12:00 - 12:30 - מדדי הבשלה בקטיף קיווי לחיזוי איכותו בתום האחסון - טלי גולדברג

12:30 - 13:00 - הזן ג'ינטאו (הרצאה באנגלית) - גב' כריסטינה פברוני, חב' GINGOLD ,איטליה

 

פרטים נוספים:

זית שמעון shimonz@migal.org.il, 052-5791717

כפיר שלומי shlomik@migal.org.il, 050-5328009