יש הרבה כנסי חורף לגד"ש וירקות - תסתכלו בדף של האירועים!