קציר ראשון של קינואה במרום גולן

היום נערך קציר ראשון של קינואה במרום גולן. גידול זה ואחרים נבחנים בחלקות הניסוי של מו"פ צפון במסגרת תכנית לפיתוח גידולים חדשים לטובת חקלאי האזור