בשעה טובה הסתיים הקמת מתקן ההתפלה בחוות הנסיונות צמח בננות

בשעה טובה הסתיים הקמת מתקן ההתפלה בחוות הנסיונות צמח בננות , שותפה למימון הפרויקט ״יקא״.
נסיון זה יש בו חשיבות רבה להתמודד עם בעיית איכות המים לחקלאות שנמצאת קריטית.
לפני כשבועים ניטעו 10 דונם בננות שיהיו פלטפורמה לניסיון בהובלתו של החוקר דר' נבות גלפז.

לתמונות ממכון ההתפלה