אבוקדו

כ-60% מגידול האבוקדו בישראל נמצא באיזור פעילות מו"פ צפון.
במרחב הפעילות של מו"פ צפון 3 אזורי גידול: גליל מערבי בו האבוקדו תופס מקור פרנסה חשוב זן ביותר ומתבסס על הזן "האס", עמק הירדן וגליל עליון – בהם הזן פינקרטון מהווה מרכיב מרכזי בסל הזנים.
הנושאים העיקריים בהם עוסק התחום:
א. התמודדות עם איכויות מים שונות והשקייה מיטבית בתנאי גידול שונים.
ב. הגנת הצומח- הנושאים הקריטיים לענף הם התפרצות של המזיק "אמברוזיה" וכן מחלת ה "בוטריוספרה" המהווים איומים משמעותיים לענף האבוקדו.
ג. השבחת זנים – לפיתוח זנים איכותיים לכל אורך השנה שיתאימו למירב איזורי הגידול
ד. התאמת כנות לתנאי גידול – קרקע ומים לפי איזורי גידול.
ה. פוריות יציבה וממשק גידול בעיקר בזן האס.


מערוץ היו-טיוב של מו"פ צפון

האבקה באבוקדו

מנהל התחום

טלפון

דוא"ל

ראובן דור

050-5250262

reuvend@migal.org.il